Bez pratnje
Felstid
Felsted School
CENTARFELSTED SCHOOL
GDEu idiličnom malom mestu Felsted na pola puta između Londona i Kembridža u tradicionalnoj engleskoj školi ,članici renomiranje grupacije Round Square, gde intenzivan letnji program sprovode isti profesori koji drže i celogodišnju nastavu; idealna je prilika za učenike svih uzrasta da isprobaju način života i rada u britanskom sistemu školovanja uz bogat zabavni program aktivnosti i izleta
KOjuniori uzrast 8 do 11 i seniori 12 do 17 godina
ŠTAjuniori kurs engleskog pre podne a popodne izborne akademije: prirodne nauke, kompjuteri, likovno, ples ili sport i rekreacija;
seniori kurs engleskog pre podne a popodne izborne akademije: dodatni engleski, matematika, prirodne nauke, liderstvo i mentorstvo, likovno, muzika, sport i rekreacija, tenis ili ples tokom celog programa a međunarodni odnosi, IB priprema, gluma, moda ili hokej samo tokom jula
ŠTA JOŠsamo za seniore sa znanjem jezika B2+ poseban celodnevni program Global Studies sa fokusom na globalizaciju, međunarodne odnose i finansijska tržišta, političko liderstvo, migracije i zaštitu životne sredine;
za sve uzraste po želji dodatno učlanjenje u klubove za košarku, badminton, glumu, fotografiju, muziku i kuvanje
KADAod početka jula do sredine avgusta, broj nedelja po želji
KAKOjezička nastava pre podne, dodatne akademije po izboru popodne ili celodnevni program Global Studies
KOLIKOjuniori nedeljno 15 sati jezičke nastave + 8 sati izbornih akademija;
seniori nedeljno 21 sat jezičke nastave + 8 sati izbornih akademija ili celodnevni Global Studies program
SMEŠTAJinternatski, jednokrevetne i dvokrevetne sobe za seniore, odvojeni smeštaj za juniore sobe sa dva do šest kreveta
ISHRANAsva tri obroka u školskom restoranu
IZLETInedeljno tri izleta (zabavni parkovi, London, Kembridž, Oksford)
Video
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 4 ned. 2 ned. 3 ned. 4 ned.
Engleski + izborne akademije 8-11 + 12-17 seniori 1/1 i 1/2
juniori višekrevetne
nedelja/nedelja
5/7 - 16/8/20
15+8 ili 21+8 £2800 £4200 £5600