Bez pratnje
Fokston
Earlscliffe Summer
CENTAREARLSCLIFFE
GDErenomirana privatna engleska gimnazija sa internatskim smeštajem u Kentu u Fokstonu na moru 1h vozom od Londona, 2 h vozom od Pariza, prima 85 učenika
KOza uzrast od 13 do 17 godina i nivo znanja B1 ili B2 zavisno od vrste kursa
ŠTAEnglish Enrichment - akademski kurs za razvijanje kritičkog mišljenja kroz konverzaciju i pisanje na UNESCO teme: zagađenje, globalno otopljavanje, obrazovanje, ženska prava; obrada dnevno političkih tema iz novina (The Times, Economist); izrada praktičnog projekta u formi filma, novinskog članka ili radio emisije ... uzrast 13 - 17
Mini MBA – kurs za sticanje akademskih i praktičnih znanja potrebnih za upis na studije ekonomije, biznisa, finansija, menadžmenta ili marketinga u formi predavanja, timskih projekata, prezentacija i debatnih klubova... uzrast 15 - 17
University Preparation - priprema za polaganje zvaničnog ispita IELTS, pisanje eseja, kritičko mišljenje, istraživačke veštine, intervju i javno govorništvo, izrada video CV-a ... uzrast 16 godina naviše
ŠTA JOŠdodatni engleski 4 sata nedeljno, golf i jahanje - uz doplatu
KADAu julu i prvoj polovini avgusta prema utvrđenim datumima
KAKOnastava u grupama od najviše 12 polaznika
KOLIKO22 časa nedeljno, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJinternatski, dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sobe sa kupatilom
ISHRANAsva tri obroka u školskom restoranu
IZLETIcelodnevni izlet za London svake srede, Kenterberi, zabavni park Torp, zamkovi Lids i Dover nedeljom, svakodnevne popodnevne i večernje aktivnosti: košarka, odbojka, fudbal, plivanje, disko večeri... Dodatne aktivnosti: jahanje, golf, peintbol, Harry Potter – uz doplatu
Video 1
Video 2
Video 3
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 4 ned. 2 ned. 3 ned. 4 ned.
English Enrichment 13-17 internat 1/2 - 1/4
2/7 - 15/7/17
15/7 - 29/7/17
22/7 - 5/8/17
29/7 - 12/8/17
2/7 - 22/7/17
15/7 - 5/8/17
22/7 - 12/8/17
2/7 - 29/7/17
15/7 - 12/8/17
22 £2300 £3450 £4600
Mini MBA 15-17 Internat
1/2 - 1/4
2/7 - 15/7/17
15/7 - 29/7/17
29/7 - 12/8/17
- 22 £2500 - -
University Preparation 16+ Internat
1/2 - 1/4
2/7 - 15/7/17
20/7 - 12/08/17
- 22 £2615 - -
Polasci subota na subotu osim u prvom polasku kada je nedelja na nedelju