Za odrasle
Bristol
ELC Bristol
CENTARELC - ENGLISH LANGUAGE CENTRE BRISTOL
GDEu Bristolu (500.000 stanovnika) tipično engleskom gradu na moru, dva sata od Londona; škola koristi tri savremeno opremljene zgrade u univerzitetskom delu grada blizu strogog centra i marine; članica je renomirane grupacije TEN - The English Network
KOstariji od 16 godina, ulazni novi znaja A2 Lower Intermediate naviše
ŠTAintenzivni opšti engleski sa naglaskom na konverzaciju koji se kod viših nivoa znanja (B2+) može kombinovati sa poslovnim, akademskim, literaturom, sportskim ili filsmskim žargonom ili pripremom za FCE, CAE i CPE ispite
ŠTA JOŠintenzivna priprema za polaganje IELTS ispita 4 ili više nedelja na dva ulazna nivoa znanja B1 i B2 (ispit se polaže jednom mesečno u Bristolu ili Kardifu)
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka za opšti engleski i IELTS, priprema za FCE, CAE i CPE po utvrđenim datumima prema kalendaru škole
KAKOu grupama od najviše 14 polaznika, individualni časovi uz doplatu
KOLIKOnedeljno 28 časova opšteg + 2 časa konverzacije ili 24 časa pripreme za IELTS ispit + 4 časa akademskog engleskog, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici, 10-20 minuta od škole pešice ili prevozom, jednokrevetna soba sa polupansionom ili rezidencijalni i apartmanski bez ishrane samo u toku leta
Video1
Video2
Video3
Datoteke za preuzimanje
  • PDF - 4500 KiB
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti+konverzacija 16+ 12 28+2 £1070 £1515 £1940 £15 H £220
G £260
IELTS+akademski engleski 16+ 12 24+4 - - £1940 £15 H £220
G £260
Letnja sezona 3. juli - 18. avgust 2017.