Za odrasle
San Francisko
EF
CENTAREF LANGUAGE SCHOOLS
GDEna par minuta hoda od ribarskih dokova najpopularnijeg mesta u gradu, piera 39 i ekskluzivnih radnji; stanica starog tramvaja amajlije San Franciska je preko puta škole koja je smeštena u moderno renoviranom istorijskom zdanju
KOstariji od 16 godina
ŠTAopšti i poslovni engleski, priprema za polaganje zvaničnog ispita TOEFL
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka osim za pripremu TOEFL-a
KAKOnastava u grupama od 12 - 15 polaznika
KOLIKOnedeljno 26 časova, čas traje 40 minuta
SMEŠTAJu hostelu u centru grada, u dvokrevetnim sobama sa kupatilom, bez ishrane (kuhinja na raspolaganju za pripremanje hrane)
GDE JOŠČikago, San Diego, Los Anđeles, Santa Barbara, Boston, Sietl
Vrsta kursa Uzrast Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Letnja
doplata
ned.
Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
Opšti engleski 16+ 15 26** $2455 $3415 $4380 $50 $85
2019. letnja doplata od 17. juna do 31. avgusta
** mogući su i kursevi sa manjim brojem časova