Školovanje
Ženeva
Collège du Léman
ŠKOLACollège du Léman članica grupacije Nord Anglia Education
LOKACIJAokolina Ženeve (500.000 stanovnika) kampus zatvorenog tipa sve na jednom mestu
KAPACITET1800 učenika od čega 250 u internatskom smeštaju
PROGRAMamerički gimnazijski program na standardnom i AP nivou, internacionalni bakalaureat (nastava na engleskom), francuski bakalaureat (nastava na francuskom), švajcarska matura (nastava na francuskom)
POSEBNE POGODNOSTIbilingvalna nastava na engleskom i francuskom moguća na svim nivoima školovanja;
na IB programu kao jezik pod A moguće je izabrati engleski, francuski, ruski ili drugi maternji jezik - srpski (uz doplatu za individualne časove); kao jezik pod B moguće je izabrati francuski, italijanski, nemački ili španski (ako je maternji jezik pod A, engliski je pod B)
SMEŠTAJinternatski, sobe 1-3 kreveta zavisno od uzrasta, pun pnasion
CENACHF 89.900 godišnje školarina i smeštaj u školskoj 2018/19 godini
osiguranje, knjige, ski vikendi i sportska odeća uračunati u cenu
ispiti, privatni časovi i ekskurzije nisu uračunati u cenu
DODATNI TROŠKOVICHF 500 registracija
CHF 4500 fond za razvoj škole (plaća se samo u prvoj godini učenja)
CHF 6000 depozit (vraća se na kraju školske godine ili se prenosi u narednu godinu)
Video 1
Video 2