Bez pratnje
Kan
Campus International Cannes
CENTARCampus International Cannes
GDEzatvoren kampus na plaži, deset minuta hoda od centra Kana; sve na jednom mestu - učionice, smeštaj, restoran, sportski tereni i prostor za druženje u senci palmi i borova; ekskluzivna lokacija u bezbednom okruženju; prima 260 studenata
KOza uzrast od 16 godina naviše
ŠTAletnji kurs francuskog jezika; vanškolski program se doplaćuje po izboru
KADAod početka jula do kraja avgusta, na svakih dve nedelje
KAKOnastava u grupama od najviše 14 polaznika
KOLIKObroj časova po izboru, 18 ili 28, a moguće i druge kombinacije
SMEŠTAJna kampusu u renoviranoj rezidenciji, dvokrevetne sobe sa kupatiolom (ima i drugih tipova soba, zavisi od raspoloživosti u momentu prijave)
ISHRANAsva tri obroka u školskom restoranu
IZLETInisu uključeni u cenu, škola organizuje poludnevne i celodnevne izlete u koje se studenti uključuju po sopstvenom izboru
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 2 ned. 3 ned.
opšti francuski 16+ studentski dom
1/2 sa kupatilom
2/7 - 15/7/17
16/7 - 29/7/17
30/7 - 12/8/17
13/8 - 26/8/17
2/7 - 22/7/17
16/7 - 5/8/17
30/7 - 19/8/17
14 18 €2040 €2735
opšti francuski 16+ studentski dom
1/2 sa kupatilom
2/7 - 15/7/17
16/7 - 29/7/17
30/7 - 12/8/17
13/8 - 26/8/17
2/7 - 22/7/17
16/7 - 5/8/17
30/7 - 19/8/17
14 28 €2220 €3010