Bez pratnje
Kembridž/Kenterberi
CATS College

CATS COLLEGE
GDEu Kembrižu nov i savremen kampus desetak minuta hoda od centra grada, sve na jednom mestu – nastava, kompjuterske laboratorije, smeštaj, ishrana – koledž prilagođen zahtevima mlade Iphone i Ipad generacije, a sve u predivnom zelenom parku – bašti idealnoj za odmor i druženje. U romantičnom Kenterberiju, bajkovitom gradu punom istorije i zabave u CATS koledžu koji se nalazi desetak minuta hoda od pešačke centralne zone grada, smeštajni kapaciteti samo par minuta hoda od škole. Kampusi su otvorenog gradskog tipa, sve što ove gradove čini jedinstvenim vam je nadomak ruke
KOKembridž: Oxbridge Preparation Programme kurs za uzrast od 15 do 16 godina (engleski jezik minimum B2); Kenterberi: UK Education taster i Careers in Law, Business and Finance za uzrast od 14 do 16 godina
ŠTACATS Kembridž:
Oxbridge Preparation Pogramme
- intenzivni kurs priprema za upis na elitne univerzitete Oksford i Kembridž – akademski engleski, pisanje eseja, predmeti po želji, pisanje personalne izjave, obilasci univerziteta... uz program aktivnosti i izleta
CATS Kenterberi:
UK Education Taster
– intenzivni kurs akademski engleski uz dodatak školskih predmeta na engleskom jeziku, saznajte kako izgleda školovanje u Velikoj Britaniji uz program aktivnosti i izleta
Careers in Law, Business and Finance Taster – intenzivni kurs akademski engleski uz predavanja iz oblasti prava, biznisa i finansija, uvid u rad kompanija uz program aktivnosti i izleta
KADAjuli, avgust, 3 nedelje po kalendaru škole
KAKOnastava u grupama od najviše 15 polaznika
KOLIKO30 sati nastave nedeljno, čas traje 60 minuta
SMEŠTAJu internatu škole – u Kembridžu smeštaj u okviru kampusa jednokrevetne sobe sa kupatilom, u Kenterberiju smeštaj par minuta hoda od škole jednokrevetne ili dvokrevetne sobe sa kupatilom
ISHRANAsva tri obroka u restoranu škole
IZLETIsubotom celodnevni izlet, svakodnevne popodnevne i večernje aktivnosti, zabave i druženja
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 2 ned. 3 ned.
Oxbridge Preparation 15-18 studentski dom
1/1 i 1/2 sa kupatilom
2/7 - 15/7/17
25/6 - 15/7/17
30 £2340 £3460
UK Education Taster / Carreers in Law, Business & Finance 15-18 studentski dom
1/1 i 1/2 sa kupatilom
23/7 - 5/8/17
2/7 - 22/7/17
30 £2340 £3460