Školovanje
Solun
Anatolia College
ŠKOLAAnatolia College
LOKACIJAna periferiji Soluna, 20-tak minuta prevozom od strogog centra, kampus zatvorenog tipa sa komfornim internatskim smeštajem, sportskim sadržajima i savremeno opremljenim učionicama u neposrednoj blizini istoimenog uiverziteta koji obuhvata i ACT - American College of Thessaloniki sa kojim gimnazija ostvaruje blisku stučnu saradnju
KAPACITETukupno 1000 učenika uzrasta od sedmog do završnog dvanaestog razreda, 150 učenika na IB Diploma programu od kojih 80 u internatskom smeštaju
PROGRAMIB diploma program (završne dve godine gimnazije) – nastava na engleskom jeziku
POSEBNE POGODNOSTImali razredi, bezbedna sredina; izbor uobičajenih gimnazijskih predmeta + psihologija, biznis, ekonomija, muzika, film, likovne i pozorišne umetnosti; engleski kao prvi jezik (HL/SL) ili srpski (SL - kroz samostalni rad sa mentorom); od drugih stranih jezika nemački, francuski, španski (HL/SL) ili početni španski i kineski (ab initio)
SMEŠTAJinternatski, jednokrevetne i dvokrevetne sobe sa kupatilom na bazi punog pansiona
CENAu školskoj 2016/17 godini:
EUR 10.000 godišnja školarina
EUR 9.000 godišnji internatski smeštaj

STIPENDIJE: akademske do 10% troškova školarine za izuzetne kandidate; finansijske olakšice do 25% troškova školarine za izuzetne kandidate čiji ukupni godišnji porodični prihodi ne prelaze EUR 50.000
Video