Rad agencije u toku pandemije COVID-19

Zbog pandemije i trenutne situacije sa COVID19 sluzbenici KUB-a rade od kuće. Sastanci sa strankama samo po zakazivanju.
Za sve informacije mobilni telefoni 063 306464 (Megi), 063 307474 (Vaska), 063 1200004 (Irina), u toku radnog vremena sa strankama.