Bez pratnje
Sidkot kod Bristola
Academic Summer
CENTARACADEMIC SUMMER & ACADEMIC JUNIORS – SIDCOT SCHOOL
GDEu tradicionalnoj britanskoj školi u malom mestu Sidkot blizu Bristola oko 2 sata od Londona; okružena zelenilom, odlično opremljena sa zatvorenim bazenom, brojnim sportskim terenima, arenom i stazama za jahanje; prima 150 učenika
KOjuniori uzrast 7 - 12 godina (nivo znanja A2+), seniori 12 - 14 (nivo znanja B1+) i 15 - 17 godina (nivo znanja B2+)
ŠTAakademski engleski kroz školsko gradivo za uzraste 7-12 i 12-14 godina od svega po malo - kolaž društvenih i prirodnih predmeta uključujući biznis, dizajn i tehnologije na GCSE nivou; za uzrast 15-17 godina 4 predmeta nedeljno na A level/IB nivou po sopstvenom izboru od uobičajenih gimnazijskih predmeta do ekonomije, ekologije, medija, prezentacije projekata, pisanja eseja, glume i muzike …
ŠTA JOŠ Academic Sports za uzrast 15-17 (nivo znanja B2+):
jednonedeljni sportski program aktivnog treniranja (plivanje, tenis, fitnes, golf ...) sa nastavom iz sportskog menadžmenta - nauka i biznis u sportu - uz doplatu;
moguć kombinovan boravak u Sitkotu, Kembridžu i Londonu
KADAdve, tri, četiri ili više nedelja od 6. jula do 17. avgusta (juniori) i od 6. jula do 24. avgusta (seniori);
Academic Sports 6. - 13 jula
KAKOnastava u grupama od najviše 12 polaznika (juniori), 15 (seniori)
KOLIKO20 sati nedeljno (juniori) odnosno 30 sati nedeljno (seniori)
SMEŠTAJu školskom internatu, komforne sobe sa jednim do tri kreveta (juniori) i zajedničkim kupatilima
ISHRANAsva tri obroka u školskom restoranu
IZLETIposete Bristolu više puta nedeljno, izleti vikendom za Oksford, Kardif, Birmingam, Ekseter i London (seniori 14. jula a juniori 20. jula i 3. avgusta), brojne aktivnosti u školi: dramska sekcija, plivanje, mačevanje, luk i strela ili časovi jahanja i golfa uz doplatu
Video Accademic Summer
Day In Sidcot Near Bristol
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 4 ned. 2 ned. 3 ned. 4 ned.
Akademski engleski 7-12 internat
1/2 i 1/3
subota/subota
6/7 - 17/8/19
20 £2300 £3450 £4600
Akademski engleski 12-17 internat 1/1
subota/subota
6/7 - 24/8/19
30 £2300 £3450 £4600
Doplata za jednu nedelju Academic Sports GBP 90 (trajanje 6/7- 13/7/19)