Bez pratnje
Sidkot - Bristol
Academic Summer - Sidcot School
CENTARACADEMIC SUMMER & ACADEMIC JUNIORS – SIDCOT SCHOOL
GDEu tradicionalnoj britanskoj školi u malom mestu Sidkot blizu Bristola oko 2 sata od Londona; okružena zelenilom, odlično opremljena sa zatvorenim bazenom, brojnim sportskim terenima, arenom i stazama za jahanje; prima 150 učenika
KOjuniori uzrast 7 - 12 godina (nivo znanja A2+), seniori 12 - 14 (nivo znanja B1+) i 15 - 17 godina (nivo znanja B2+)
ŠTAakademski engleski kroz školsko gradivo za uzraste 7-12 i 12-14 godina od svega po malo - kolaž društvenih i prirodnih predmeta uključujući biznis, dizajn i tehnologije na GCSE nivou; za uzrast 15-17 godina 4 predmeta nedeljno na A level/IB nivou po sopstvenom izboru od uobičajenih gimnazijskih predmeta do ekonomije, ekologije, informatike, medija, prezentacije projekata, pisanja eseja, glume i muzike …
ŠTA JOŠkroz vannastavne aktivnosti svi polaznici razvijaju liderske veštine i stiču CPD Leadership Skills Certificate
KADAdve ili četiri nedelje u toku jula i avgusta prema datumima u tabeli;
KAKOnastava u grupama od najviše 12 polaznika (juniori), 15 (seniori)
KOLIKO20 sati nedeljno (juniori) odnosno 30 sati nedeljno (seniori)
SMEŠTAJu školskom internatu, komforne sobe sa jednim do tri kreveta (juniori) i zajedničkim kupatilima
ISHRANAsva tri obroka u školskom restoranu
IZLETIposete Bristolu više puta nedeljno, izleti vikendom za Oksford, Kardif, Bormut i London, brojne aktivnosti u školi: dramska sekcija, plivanje, mačevanje, luk i strela ili časovi jahanja i golfa uz doplatu
DETALJI PROGRAMAhttps://www.academiccamp.org/
VIDEO
PRIJAVA AShttps://www.academicsummer.co.uk/book-a-course/online-application/kub
PRIJAVA KUBUkoliko ste zaniteresovani za kurs popunite online prijavu
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 4 ned. 2 ned. 4 ned.
Akademski engleski - školski predmeti na engleskom 7-12 internat
1/2 i 1/3
nedelja/nedelja
9/7 - 23/7/23
23/7 - 6/8/23
6/8 - 20/8/23
-
nedelja/nedelja
9/7 - 6/8/23
23/7 - 20/8/23
20 £2900 £5800
Akademski engleski - školski predmeti na engleskom 12-17 internat 1/1
nedelja/nedelja
9/7 - 23/7/23
23/7 - 6/8/23
6/8 - 20/8/23
-
nedelja/nedelja
9/7 - 6/8/23
23/7 - 20/8/23
30 £2900 £5800
Doplata za jahanje GBP 55/h
Doplata za golf GBP 100/h