Bez pratnje
Kembridž
Academic Summer Cambridge
CENTARACADEMIC SUMMER & JUNIORS - ABBEY COLLEGE CAMBRIDGE
GDEu centru Kembridža, sve na jednom mestu u luksuznim smeštajima i hi-tech zdanju renomirane gimnazije koje pored savremeno opremljenih učionica i laboratorija ima i studio za likovne umetnosti, teretanu i sportsku dvoranu
KOjuniorI uzrast 7 - 12 godina (nivo znanja A2+), seniori uzrast 13 do 14 godina (nivo znanja B1+) i 15 - 18 godina (nivo znanja B2+)
ŠTAodlična priprema i revizija za GCSE, A levels, IB i upis na studije;
akademski engleski kroz školsko gradivo za uzrast 7-12 i 13-14 godina od svega po malo – kolaž GCSE prirodnih i društevnih predmeta uključujući biznis, dizajn i tehnologije;
za uzrast 15 do 18 godina 4 predmeta na A level/IB nivou nedeljno po sopstvenom izboru od uobičajenih gimnazijskih predmeta do ekonomije, ekologije, medija, prezentacije projekata, teorije znanja …
ŠTA JOŠAcademic Summer Plus za uzrast 15-18 (nivo znanja B2+):
jednonedeljna priprema za specifičan upis na univerzitet u Oksfordu ili Kembridžu (doplata GBP 120)
moguć kombinovani boravak u Kembridžu, Sitkotu i Londonu
KADAdve, tri, četiri ili više nedelja od 30. juna do 28. jula (juniori) i od 30. juna do 25. avgusta (seniori);
Oxbridge week 28. juli - 4. avgust
KAKOnastava u grupama od 12 polaznika (juniori) i 15 polaznika (seniori)
KOLIKO20 sati nedeljno (juniori), 30 sati nedeljno (seniori: 4 časa od po 75 minuta + predavanja, vežbe, radionice, konsultacije ...)
SMEŠTAJjednokrevetne sobe sa kupatilom u istoj zgradi
ISHRANAsva tri obroka u školskom restoranu
IZLETIdva celodnevna vikendom: Oksford, Brajton, Vindzor, Bormut, London (seniori 14. i 28. jula i 5. avgusta, juniori 14. i 21. jula) „, svakodnevni obilasci univerziteta, muzeja i znamenitosti Kembridža
Video Accademic Summer
Day In Cambridge
Vrsta kursa Uzrast Smeštaj Polasci Časova
nedeljno
Cene
2 ned. 3 ned. 4 ned. 2 ned. 3 ned. 4 ned.
Akademski engleski 13-18 internat 1/1 sa kupatilom
subota/subota
30/6 - 25/8/18
30 £2760 £4140 £5520
Akademski engleski 7 - 12 internat 1/1 sa kupatilom
subota - subota
30/6 - 28/7/18
20 2760 4140 5520