Za odrasle
London
St George International
CENTARST GEORGE INTERNATIONAL
GDEu strogom centru Londona paralelna ulica sa Oksford Stritom
KOstariji od 16 godina
ŠTApriprema za polaganje zvaničnog ispita IELTS, FCE, CAE
KADAtokom cele godine, početak kursa svakog ponedeljka za IELTS;
FCE, CAE prema utvrđenim datumima po kalendaru škole
KAKOnastava u grupama od najviše 12 polaznika; individualni časovi uz doplatu
KOLIKOnedeljno 30 časova, čas traje 45 minuta
SMEŠTAJu porodici, zona 3 i 4, jednokrevetna soba sa polupansionom, uz doplatu moguć porodični smeštaj bliže školi, rezidencijalni ili aprtmanski
Video
Vrsta kursa Uzrast Početak kursa Broj u
grupi max.
Časova
nedeljno
Cene Transfer
jedan
pravac
2 ned. 3 ned. 4 ned.
IELTS intenzivni 16+ svakog ponedeljka 12 30 £1480 £2125 £2670 H £95
G £110
Priprema za FCE i CAE 16+ 9/7, 6/8 12 30 - - £1945 H £95
G £110